דף הבית » טיפים להקמת עסק חדש
 

טיפים להקמת עסק חדש

 

טיפים להקמת עסק חדש – הסכומים מעודכנים לשנת ‏2008

יש לך רעיון עסקי - מעולה! רצוי להתייעץ עם בעלי ניסיון מקצועיים, לבצע בדיקת כדאיות השקעה כלכלית על מנת לבחון את הרווחיות הצפויה, להקשיב לביקורת, לרכוש כישורי ניהול, והכי חשוב להיות מקצועיים בתחום שלך על מנת לעמוד בתחרות דהיינו תמיד להתעדכן ולבצע שינויים אם צריך.

יש לחשב את סכום המזומנים הדרוש להשקעה כולל שיפוצים, עיצוב, ציוד וריהוט, שכר דירה מראש, מלאי פתיחה, פרסום אינטנסיבי ועוד.
כדאי ורצוי לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק ואפילו בבנק אחר, השונה מהבנק של החשבון האישי, על מנת שהוצאות המימון יוכרו כהוצאה לצורך מס הכנסה.

ישנם עסקים הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם – יש לפנות לרשות הרישוי ברשות המקומית.

לפני הפעלת העסק יש לפתוח תיקים ברשויות המס כדלקמן:

מס ערך מוסף
ישנם שני סוגי עוסקים:
1. עוסק פטור – מחזור עד סך של 67,555 ₪ - מדווח פעם בשנה – אינו משלם מע"מ עסקאות ואינו מקזז מע"מ תשומות.
2. עוסק מורשה – מחזור מעל 67,555 ₪. מחזור עד 800,000 ₪ מדווח דו- חודשי ומעל 800,000 ₪ מדווח חד-חודשי.

המסמכים שיש להגיש בפתיחת תיק במע"מ: בקשה לפתיחת תיק חתומה הכוללת מחזור שנתי משוער, צילום ת.ז.,אישור בעלות על חשבון הבנק, צילום חוזה שכירות, אם מדובר בחברה - יש להמציא בנוסף תזכיר, תקנון, פרוטוקול מורשה חתימה.

מס הכנסה – בקשה לפתיחת תיק חתומה + המסמכים כמו במע"מ.
רצוי להכין צפי של הכנסות והוצאות לשנה על מנת שמס הכנסה יקבע לך מקדמות לתשלום לפי הצפי ולא לפי קביעה שלו. כמו כן, יש לקחת בחשבון שעם פתיחת התיק במס הכנסה, בדרך כלל מיד אחרי זה, ישנה דרישה להצהרת הון.

ביטוח לאומי - בקשה לפתיחת תיק עצמאי (חברה - לא) חתומה בצירוף המסמכים כמו מס הכנסה כולל צפי הכנסות והוצאות שנתי על מנת שביטוח לאומי יקבע את המקדמות המשוערות.

עסק המעסיק עובדים חייב לפתוח גם תיקי ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי.

עסק שמחזור עסקיו מעל 4,500,000 ₪, חייב לנכות מס במקור מתשלומים לספקים אלא אם כן הספקים ממציאים לו פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים – את המס אותו ניכה הוא מעביר למס הכנסה באמצעות חוברת הניכויים.

כל עסק חייב בניהול ספרים – תלוי בסוג העסק, במחזור ובכמות העובדים המועסקת – לכן מומלץ לפנות לרו"ח לייעוץ מקצועי ולהכוונה.

על מנת להקטין את העלויות בעסק חייבת להיות בקרה יעילה על העלויות. גידול מהיר בהיקף המכירות בעסק יוצר מצג של הצלחה עסקית, בה בשעה שמאחורי הקלעים הגידול בהוצאות עלול לבלוע את כל הרווחים.

הניסיון העסקי שלך וניתוח נתונים מהמערכת החשבונאית של העסק יאפשרו לך להשיג הבנה טובה של השווי של כל הוצאה והאם ניתן להפחיתה. מערכת החשבונות משמשת בסיס לקביעת יעדי עלויות ורווח ריאליים.

עליך לבחון מהי נקודת האיזון של העסק שלך בו אתה מכסה את ההוצאות הקבועות הכלליות כגון: שכ"ד, שכר שירותים מקצועיים, הוצאות משרדיות וכדומה.
עליך לזכור כי רק ניתוח מתמיד של הדוחות הכספיים ופעילות העסק ונקיטת פעולות קיצוץ באופן רצוף יגרמו לכך שההוצאות לא יאכלו את רווחי העסק.

ניהול תזרים מזומנים מסודר מאפשר לבעל העסק לקבל מידע אמיתי ועדכני על זרם התקבולים והתשלומים של העסק בטווח הקרוב והרחוק. על מנת להיות עם היד על הדופק ולאתר מתי העסק יכנס לחריגת אשראי אשר יש לדאוג לאישורה מבעוד מועד כי אל לנו לשכוח כי אסור לחרוג ממסגרות האשראי הבנקאיות.
לכן עוד בהקמת העסק יש לתכנן את תזרים המזומנים הכולל את ההשקעה הראשונית תוך התחשבות בהחזר המע"מ על ההשקעה הראשונה שיוחזר רק כעבור מספר חודשים. כמו יש להוסיף סעיף של הון חוזר דהיינו לקחת בחשבון מספר חודשים בהתחלה של הפסד עסקי שיוחזר בחודשים הבאים בהם יהיה רווח. כאשר בונים תזרים מזומנים יש להתחשב בתנאי האשראי הן של הלקוחות והן של הספקים ועל ידי כך בעל העסק יוכל לתכנן את מועדי התשלומים הנוחים לו מבלי להיכנס לבעיות של תזרים מזומנים.

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר